Ljubljana, Radeče, oktober 2020 – Podaljšali najemno pogodbo (Prevzgojni dom Radeče)

Nazaj

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je z Družbo hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega v mesecu oktobru 2020 z aneksom k najemni pogodbi podaljšala najemno razmerje za prostore v uporabi Prevzgojnega doma Radeče, in sicer za obdobje sedmih let, to je do 31. oktobra 2027.

Preskoči na osrednjo vsebino