Ajdovščina, 05.10.2021 – Tudi OŠ Radeče Kulturna šola

Nazaj

Na razglasitvi nazivov in priznanj v projektu Kulturna šola so organizatorji Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije nekaterim prvič podelili, nekaterima pa obnovili naziv Kulturna šola – obnovljenega je prejel tudi javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

PRILAGAJANJE