ČISTILNA AKCIJA, ki bo v soboto, 9. 4. 2016 od 9.00 dalje

Nazaj

TURISTIČNO DRUŠTVO RADEČE                                        OBČINA RADEČE

Gledališka pot 2                                                                     Ulica Milana Majcna 1

1433 RADEČE                                                                        1433 RADEČE

 

 

organizirata

 

 

ČISTILNO AKCIJO,

ki bo v soboto, 9. 4. 2016 od 9.00 dalje.

Zbirno mesto je pred Mercatorjem in

na običajnih mestih po krajevnih skupnostih.

 

Predstavnike društev/ organizacij prosimo, da najkasneje do srede, 6. aprila na e-naslov info@radece.si in tajnistvo@komunala-radece.si sporočite število udeležencev in traso, ki jo boste pokrivali na čistilni akciji. Na JP Komunala vam bodo pripravili pakete z rokavicami in vrečkami. Pakete boste lahko na Komunali prevzeli v petek, 8. 4. 2016 do 14. ure ali na dan čistilne akcije na zbirnem mestu pred Mercatorjem.

 

Za malico bo poskrbljeno.

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in

skrb za lepšo okolico!

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Predsednik TD Radeče                                                     Župan Občine Radeče

Vito Žnidar, l.r.                                                                     Tomaž Režun l.r.

 

Glej tudi priloženo besedilo v nadaljevanju….

 

PREDLAGANE TRASE ČIŠČENJA glede na pretekla leta

 

 • okolica Ribiškega doma, obrežje Save (vreče odložite pri Ribiškem domu)
 • Pot na jez, cesta proti Močilnem
 • cesta proti Brunški gori
 • cesta na Dobravo, proti Brunški gori (KMN Piloti)

–     ulica Pot na stadion, Krakovo

–     okolica stadiona

–     okolico tenis igrišča in hiške bo 16. 4. očistil Krosmintonski klub Radeče

–     okolica ŠD, šole, vrtca, pokopališča,

–     Ulica Milana Majcna – do Gaja oz. križišča z glavno cesto

–     Titova ulica (do Papirnice)

–     Pot na brod, Kolenov graben

–     Starograjska ulica, Trubarjevo nabrežje

–     Ulica talcev

–     cesta na Jelovo, Njivška cesta (do bivše Kore)

 

 

KS Vrhovo ter druga društva (Klanšek Drago) – čistijo v svoji KS

KS Jagnjenica ter druga društva (Rado Mrežar) – čistijo v svoji KS

KS Svibno ter druga društva (Primož Knez) – čistijo v svoji KS

 

VSE VREČKE ODLAGAJTE V KONTEJNERJE V SVOJI KRAJEVNI SKUPNOSTI OZIROMA JIH ODLOŽITE NA NAJBLIŽJE EKOLOŠKE OTOKE .

V KOLIKOR JE MOGOČE LAHKO DO 12. URE ODPADKE PRIPELJETE TUDI V ZBIRNI CENTER NA HOTEMEŽU.

 

NAVODILO O LOČEVANJU ODPADKOV

 

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. naproša vse udeležence čistilne akcije, da upoštevajo priložena navodila organizatorjev o ločevanju in odlaganju odpadkov v določene vrste in barve PVC vrečk.

 1. Kosovni odpadki, niso predmet te čistilne akcije saj se bodo tovrstni odpadki pobirali v prihodnjih dneh. Čas odvoza bo naveden na obvestilih, ki jih boste prejeli na dom.
 2. Odpadna embalaža, zbrana v PVC vrečkah naj se odlaga v kontejnerje v krajevnih skupnostih ali odloži na najbližjih ekoloških otokih.
 3. Embalažo odlagajte v:
 • Rumene vrečke: (plastenke, pločevinke, tetrapake, PVC folije, plastični kozarci, vrečke….),
 • Zelene vrečke: (samo steklena embalaža),
 • Modre vrečke: (papir in karton),
 • Rdeče vrečke: (baterije, kartuše, tonerje, embalažo barv in lakov, embalažo odpadnih olj, škropiv in čistil, odpadna zdravila…)

Tovrstni odpadki se bodo odvažali v zbirni center Hotemež, zato teh odpadkov nikakor ne odlagajte v črne vrečke.

 1. Mešani komunalni odpadki, kot so: (celofan, cigaretni ogorki, fotografije, kasete, lončeni in glineni izdelki, lepilni trakovi, manjše količine stiropora, tkanine, usnje, šiviljski odpadki, pluta, žarnice in igrače) se odlagajo v črne PVC vrečke.

Hvala za razumevanje!

Preskoči na osrednjo vsebino