Kategorija: PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah ID št. prostorskega akta 1551

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote EUP RA 11/8 – STANOVANJSKO OBMOČJE DOBRAVA v Radečah ID št. prostorskega akta 1551, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1738/odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-del-enote-eup-ra-118—stanovanjsko-obmocje-dobrava-v-radecah-id-st–prostorskega-akta-1551?h=    

Preskoči na osrednjo vsebino