Kategorija: Projekti in investicije

Projekti 2016: Sanacija strehe Osnovne šole Radeče

Sanacija strehe Osnovne šole Radeče bo izvedena v času letošnjih šolskih počitnic ter zajema zamenjavo obstoječe dotrajane strešne kritine z novo strešno kritino s hkratno delno zamenjavo dotrajanega lesenega smrekovega ostrešja in vseh ostalih potrebnih...

Projekti 2016: Obnova javne razsvetljave v občini Radeče

Obsežnejša obnova dela sistema javne razsvetljave v občini Radeče je usmerjena v doseganje energetskih prihrankov in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja ter bo izvedena predvidoma do konca julija 2016. Projekt temeljni na menjavi svetilk in postavitvi oz....

Projekti 2016: Postavitev javne razsvetljave na Obrežju

Postavitev javne razsvetljave na Obrežju bo izvedena predvidoma do konca julija 2016 ter zajema gradnjo novega kraka javne razsvetljave s postavitvijo 26-ih kandelabrov z LED svetilkami v dolžini 1.100 metrov na območju naselja Obrežje in...

Projekti 2016: Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec

Obnova lokalne ceste Žebnik-Bec bo izvedena predvidoma do konca junija 2016 ter zajema obdelavo cestnega ustroja na obstoječi makadamski trasi v dolžini 420 metrov, njegovo asfaltacijo ter izdelavo muld in bankin. Projekt bo realiziran z...

Posavska špajza v polnem teku!

Predstavitev Posavske špajze na spodnjem naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=T-MS2p-wyJE Posavska Špajza PO 1414

Ureditev parkirišča ob železniškem postajališču v Radečah

V sodelovanju z Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo je bila izvedena investicija v vrednosti 345.000 evrov, pri čemer je Občina Radeče zagotovila 25 odstotni delež potrebnih finančnih...

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče

Projekt ureditve regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče, Radečanom bolj poznane pod imenom Titova ulica, ob obnovi samega cestišča, kar zaradi poteka trase znotraj urbanega naselja, že samo po sebi predstavlja visoko stopnjo zahtevnosti, zajema tudi...

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save

Operacija pod nazivom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save je projekt, v katerem sodelujejo občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Radeče ter spada pod okrilje operativnega programa odvajanja in...

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

V operaciji Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja Občina Radeče sodeluje z občinami Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Operacija je usmerjena v izgradnjo povezovalnih cevovodov med vodooskrbnimi sistemi in...

Preskoči na osrednjo vsebino