Brezplačen prevzem in deponiranje strešne kritine, poškodovane v neurju

Nazaj

Občina Radeče se je v sodelovanju s podjetjem Ceroz iz Hrastnika in JP Komunala Radeče odločila, da Radečanom do konca leta omogočimo brezplačen prevzem in deponiranje strešne kritine, poškodovane v neurju 30. 8. 2020.

Obveščamo vas, da je prevzem poškodovane strešne kritine možen le na podlagi obveznega predhodnega dogovora s Tomažem Knavsom (JP Komunala Radeče d.o.o., GSM: 041 772 613, email: tomaz.knavs@komunala-radece.si).

Občani morajo pri najavi odvoza odpadkov predložiti naslednja dokazila:

  • o poravnanih obveznostih do JP Komunala Radeče d.o.o.
  • Obrazec prijave škode (oddan na Občini Radeče in potrjen s strani komisije za ocenjevanje škode

 Prevzem strešne kritine, poškodovane v omenjenem neurju, bo možen od 21. 9. 2020 do 31. 12. 2020 v obratovalnem času na deponiji Ceroza v Hrastniku (za salonitno kritino) in za vso ostalo strešno kritino na Zbirnem centru Neža v Trbovljah.

Preskoči na osrednjo vsebino