Brezplačen prevzem in deponiranje strešne kritine, poškodovane v neurju

Nazaj

Občina Radeče se je v sodelovanju s podjetjem Ceroz iz Hrastnika in JP Komunala Radeče odločila, da Radečanom do 30.9.2024 omogočimo brezplačen prevzem in deponiranje strešne kritine, poškodovane v neurju s točo dne 7.6.2024, ki je močno prizadelo del področja Jagnjenice in Svibnega.

Obveščamo vas, da je prevzem poškodovane strešne kritine možen le na podlagi obveznega predhodnega dogovora z JP Komunala Radeče d.o.o. (Damjan Trebežnik, GSM: 041 772 612, e-mail: damjan.trebeznik@komunala-radece.si)

Občani morajo pri najavi odvoza odpadkov predložiti dokazilo o poravnanih obveznostih do JP Komunala Radeče d.o.o.

Prevzem strešne kritine, poškodovane v omenjenem neurju, bo možen od 1.7.2024 do 30.9.2024 v obratovalnem času Zbirnega centra Hotemež (vsako sredo od 10.00 do 14.00 ure in vsako soboto od 8.00 do 12.00 ure).

Preskoči na osrednjo vsebino