Nazaj

Občanom Občine Radeče sporočamo, da je življenjsko pot sklenil častni občan Občine Radeče

g. KARLO KRŽAN

Od njega se bomo poslovili na žalni seji v soboto, 06. aprila 2013, ob 17.30 v Prosvetnem domu Vrhovo in na pogrebni slovesnosti v nedeljo, 07. aprila 2013, ob 16.00 na pokopališču v Vrhovem.
Žara bo v mrliški vežici v Vrhovem v soboto, 06. aprila 2013, od 13.00 dalje.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Občinski svet in županja z občinsko upravo
Sveti Krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica,
Svibno in Vrhovo
Društva in organizacije v Občini Radeče

Preskoči na osrednjo vsebino