ARHIV sestava občinskega sveta v mandatu 2010-2014

Nazaj

Socialni Demokrati

JANEZ PREŠIČEK
Ulica talcev 1
041 644 832
 socialni-demokrati
FRANC KADUNC
Prnovše 9 031 610 503
MARIJA IMPERL
Pot na stadion 9 031 352 662
ANDREJA BURKELC KLAJN
Vrhovo 51 03 56 86 211
RADO MREŽAR
Jagnjenica 57 041 794 393
ALENKA BERVAR
Titova ulica 97 031 336 521
TOMAŽ REŽUN
Pot na brod 1 031 759 729

Slovenska Demokratska stranka

DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK
Pot na brod 2
031 669 393
 
PETER MLAKAR
Pot na jez 13a 041 644 782
HELENA BREGAR ŠRAMEL
Jagnjenica 11 03 56 85 273

Zveza za napredek Radeč in radeškega območja

ZDENKA HUDOKLIN
Krakovo 21
041 297 457
 
ZORAN ČULK
Titova ulica 46 041 628 529
JOŽEF PETAUER
Jagnjenica 61 031 680 773
JANEZ RENKO
Svibno 38 031 803 375

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

MIRO FLORJANC
Pot na jez 28
051 301 576
 

Nova Slovenija

MIRAN PRNAVER
Hotemež 28
041 864 900