Sestava občinskega sveta

ARHIV sestava občinskega sveta v mandatu 2006-2010
ARHIV sestava občinskega sveta v mandatu 2010-2014
ARHIV sestava občinskega sveta v mandatu 2014-2018

Socialni Demokrati

JANEZ PREŠIČEK
Ulica talcev 1
041 644 832
 socialni-demokrati
MARIJA IMPERL
Pot na stadion 9 051 312 558
ALENKA BERVAR
Titova ulica 97 031 336 521
ANDREJA BURKELC KLAJN
Vrhovo 51 041 392 394
RADO MREŽAR
Jagnjenica 57 041 794 393
Počakovo 8 031 765 577
SIMON ŽNIDAR
Šolska pot 1 041 430 576
mag. MARJETKA LIPEC
Njivice 13 051 417 828
DUŠAN PODLESNIK
Obrežje 15 041 405 086

Zveza za napredek Radeč in radeškega območja

RAFAELA PINTARIČ
V Gaju 15
031 353 605
 
ZORAN ČULK
Titova ulica 46 041 628 529
URŠKA RENKO
Svibno 38 031 592 744
ROK ZAHRASTNIK
Hotemež 33 041 731 669

Slovenska Demokratska stranka

HELENA BREGAR ŠRAMEL
Jagnjenica 11
03 56 85 273
 
PETER MLAKAR, dr.vet.med.
Pot na jez 13A 041 644 782

Nova Slovenija

MIRAN PRNAVER
Hotemež 28
041 864 900
 
TOMAŽ NOVAK
Svibno 7B 031 814 899