LOKALNE VOLITVE 2018

RAZPIS  REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin je 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/2018 z dne 13.07.2018.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018048.pdf

RAZPIS  REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI  OBČINE RADEČE

Župan Občine Radeče Tomaž Režun je 14. avgusta 2018 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče, ki se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Razpis rednih volitev članov v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče  je objavljen v  Uradnem listu Republike Slovenije, št. 57/2018 z dne 24.08.2018.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018057.pdf

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest so v priloženi datoteki: pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

UGOTOVITVENI SKLEP O KANDIDIRANJU S PODPORO SKUPINE VOLIVCEV NA LOKALNIH VOLITVAH 2018

Ugot. sklep o kandidiranju s podporo skupine volivcev

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE RADEČE

Sklep o določitvi volišč (člani OS in župan)

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KS NA OBMOČJU OBČINE RADEČE

Sklep o določitvi volišč (člani svetov KS)

OBVESTILO PREDLAGATELJEM KANDIDATUR ZA VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE RADEČE

Obvestilo predlagateljem kandidatur