Imenik zaposlenih

Direktorica občinske uprave

Brigita.Stopar

Brigita Stopar, univ. dipl. oec.

Kontakt:
tajnik@radece.si


Področje gospodarstva

mag. MATJAŽ ŠUŠTERŠIČ

Višji svetovalec za projektno delo in investicije

Kontakt:
gospodarstvo@radece.si

DALIBOR CRLJENKOVIĆ

Višji svetovalec za gospodarstvo

Kontakt:
dalibor.crljenkovic@radece.si


Splošno in pravno področje

NATAŠA ŽNIDARŠIČ MAVRI

Kontakt:
pravnica@radece.si


Družbene dejavnosti

MELITA SIMONČIČ

Kontakt:
druzbene.dej@radece.si


Finančno področje

MARTA AŠIČ

Kontakt:
racunovodstvo@radece.si

ALJOŠA PODLESNIK DRAGAR

Kontakt:
aljosa.podlesnik@radece.si

DRAGICA KOVAČIČ ŽOHAR

Kontakt:
dragica.kovacic-zohar@radece.si

TOMAŽ BERVAR

Kontakt:
tomaz.bervar@radece.si


Tajnica

KATJA ČEČ

Kontakt:
zupan@radece.si


Vložišče

BERNARDA PETAUER

Kontakt:
info@radece.si