Ostala društva

Nazaj

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE RADEČE

Gledališka pot 2, RADEČE
Kontakt:
Martin Simčič 041 982 486
martin.simcic@gmail.com

HORTIKULTURNO DRUŠTVO RADEČE

Gledališka pot 2, RADEČE
Kontakt:
Kranjec Jovanka 03 56 88 226
danielaknavs@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADEČE

Ulica OF 4, RADEČE
Kontakt:
Novak Jožefa 040 208 434
03 56 81 065
upokojenci.radece@t-2.si

ČEBELARSKO DRUŠTVO

Pot na brod 4, RADEČE
Kontakt:
Bregar Gregor 041 668 305
gregor.bregar@gmail.com

RADIO KLUB “MILAN KOS”

Cesta za gradom 4a, RADEČE
Kontakt:
Sonc Damijan 041 713 244

PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE

Gledališka pot 2, RADEČE
Kontakt:
Šušteršič Jože 041 844 776
041 796 121
irena.kampus@amis.net

RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE

Hotemež 30, RADEČE
Kontakt:
Zelič Branko 051 860 032
03 56 88 033
brane.zelic@gmail.com
 Spletna stran: http://www.ribiska-druzina-radece.si

LOVSKA DRUŽINA RADEČE

Močilno 7a, RADEČE
Kontakt:
Ludvik Klavs 031 823 233
ld.radece@gmail.com
 Spletna stran: http://www.lovskadruzinaradece.si

Društvo za zdravilne rastline doline Sopote

Svibno 18.a, RADEČE
Kontakt:
Jurij Lazar 031 705 673

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV

RADEČE
Kontakt:
Zorec Brane 041 717 212
brane_zorec@yahoo.com

AVTO-MOTO DRUŠTVO RADEČE

RADEČE
Kontakt:
Danijel Hiter 031 298 811
amd.radece@gmail.com

DRUŠTVO SOŽITJE – Društvo za pomoč duševno prizadetim

Trg 1, RADEČE
Kontakt:
Sevšek Alojzija, Kolenov graben 5, Radeče 031 359 252
tadej.sevsek1@gmail.com

DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

Titova 107, Radeče
Kontakt:
Gros Franc 041 794 407
03 56 81 895
drustvo.invalidov.radece1@siol.net
franc.gros1950@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO RADEČE

Gledališka pot 2, RADEČE
Kontakt:
Sirk Mojca 041 502 166
mojca.sirk2@gmail.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVIBNO

Svibno 18a, RADEČE
Kontakt:
Kmetič Tilen 051 365 710
pgd.svibno@gmail.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHOVO

Vrhovo 59a, RADEČE
Kontakt:
Remih Roman 031 241 143
remih.roman@gmail.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JAGNJENICA

Jagnjenica 14, RADEČE
Kontakt:
Šuligoj Breda 031 342 791
bredasuligoj4@gmail.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RADEČE

Titova ulica 16, RADEČE
Kontakt:
Suzić Luka 041 292 074luka.suzic@gmail.com

GASILSKA ZVEZA RADEČE

Titova ulica 16, RADEČE
Kontakt:
Rado Mrežar 041 794 393
gz.radece@gmail.com

DRUŠTVO MLADINSKI CENTER RADEČE

Pot na brod 1, RADEČE
Kontakt:
Kaja Kink 040 453 719
drustvo.mcr@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO SVIBNO

Svibno 18, RADEČE
Kontakt:
Tone Renko 031 832 339
td.svibno@gmail.com