Direktorica občinske uprave

Brigita.Stopar

Brigita Stopar, univ. dipl. oec.

Kontaktni podatki:
Telefon: 03 56 80 810
E-pošta: tajnik@radece.si