Kategorija: Razpisi

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem, in sicer: dvosobno stanovanje št. 12, v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Kolenov graben 8, Radeče v izmeri 54,99 m2 Razpis je objavljen na spletni strani...

Javni razpis – Priznanja Občine Radeče 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09, 92/12) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS št. 49/05) objavljamo JAVNI  RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za...

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2018

Občina Radeče objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2018. Rok za oddajo vlog je 7. marca 2018. Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta priložena. besedilo razpisa Š 2018     razpisna dokumentacija – šport...