Kategorija: Razpisi

Ugotovitvena odločba

Občina Radeče v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena objavlja ugotovitveno odločbo, ki je priložena spodaj: Ugotovitvena odločba 1823-2 k.o. Svibno

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Radeče objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče – vsebina je priložena spodaj: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe