Kategorija: Projekti in investicije

Ureditev parkirišča ob železniškem postajališču v Radečah

V sodelovanju z Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo je bila izvedena investicija v vrednosti 345.000 evrov, pri čemer je Občina Radeče zagotovila 25 odstotni delež potrebnih finančnih...

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče

Projekt ureditve regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče, Radečanom bolj poznane pod imenom Titova ulica, ob obnovi samega cestišča, kar zaradi poteka trase znotraj urbanega naselja, že samo po sebi predstavlja visoko stopnjo zahtevnosti, zajema tudi...

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save

Operacija pod nazivom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save je projekt, v katerem sodelujejo občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Radeče ter spada pod okrilje operativnega programa odvajanja in...

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

V operaciji Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja Občina Radeče sodeluje z občinami Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Operacija je usmerjena v izgradnjo povezovalnih cevovodov med vodooskrbnimi sistemi in...

Izgradnja Turistično rekreacijskega centra Savus Radeče

Operacija izgradnje Turistično rekreacijskega centra Savus Radeče, ki izhaja iz vsebinskega sklopa javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, je namenjena spodbujanju rečnega turizma, zaokroženem zapolnjevanju prostora ob Savi, povečanju...

Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela

V letu 2009 smo v Občini Radeče uspešno zaključili operacijo rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela. Gre za prvi projekt v naši občini, ki je sofinanciran s strani Evropske unije, natančneje v okviru...

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče

Projekt ureditve regionalne ceste R3-665/1191 skozi Radeče, Radečanom bolj poznane pod imenom Titova ulica, ob obnovi samega cestišča, kar zaradi poteka trase znotraj urbanega naselja, že samo po sebi predstavlja visoko stopnjo zahtevnosti, zajema tudi...