Kategorija: Novice

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN Občine Radeče

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B), Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Radeče (Uradni list RS, št. 104/07) in 49. člena Statuta Občine...

Dobrodošli na prenovljeni spletni strani Občine Radeče

Spoštovani! Pred vami je spletna stran Občine Radeče v prenovljeni in osveženi podobi. Namen prenove je bil izboljšati dostopnost informacij ter preglednost vsebin. Zavedamo se, da bo na spletno stran potrebno dodati še nekatere malenkosti,...

Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Radeče

Občina Radeče je z Državnim pravobranilstvom RS sklenila prve poravnave, in sicer: Vse dejanske končne upravičence, navedene v seznamu, pozivamo, da nam najkasneje do 1.10.2009, dostavijo št. transakcijskega računa, kamor naj Občina nakaže pripadajoči znesek...