Kategorija: Novice

Javna razsvetljava – portal in aplikacija za prijavo okvare

Občina je v preteklih letih ter bo tudi v bodoče izvajala planirano energetsko in svetlobnotehnično posodobitev svetilk javne razsvetljave. Z dosedanjo prenovo smo dosegli večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk smo...

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska...