Novice

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna...

Prijava škode, nastale v neurju 30. avgusta 2020

Občani, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, lahko škodo prijavijo od 14. do vključno 21. septembra 2020, na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki. K...

S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic 2020

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice vabijo, v času Evropskega tedna mobilnosti, na kolesarsko akcijo “S kolesom ob Savi”, od Radeč do Brežic. Zaradi COVID-19 ukrepov letos vabimo kolesarje in kolesarke, da sami ali organizirano,...

Obvestilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško

  OOZ Laško obvešča, da bodo na Občini Radeče v sredo, 12. 8. 2020 od 16.00 do 17.00 izvajali osnovno informiranje in svetovanje bodočim in sedanjim podjetnikom. Več v priloženem vabilu: SVETOVANJE 12. 8. 2020 RADEČE  

Odpiralni čas Lekarne Radeče

Spoštovani! Sporočam informacijo, da je nov odpiralni čas Lekarne Radeče po epidemiji spremenjen, in sicer: od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 – neprekinjeno, ob sobotah: od 8.00 do 12.00. Nedelje in prazniki: zaprto...

Obvestilo občanom

Spoštovane občanke, občani. Tako v Sloveniji, kot v občini Radeče smo s preteklimi uvedenimi ukrepi za zajezitev širjenja korona virusa uspešno obvladali epidemijo in prišli v čas, ko se je življenje počasi vrnilo na ustaljene...

Obvestilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško

    OOZ Laško obvešča, da bodo na Občini Radeče v ponedeljek, 6. 7. 2020 od 13.00 do 14.00 izvajali osnovno informiranje in svetovanje bodočim in sedanjim podjetnikom. Več v priloženem vabilu: svetovanje OOZ RADEČE 6.7.2020  


ARHIV NOVIC

Razpisi

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada – P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo ________________________________ Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji...

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Spoštovani, obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni Sklad v okviru proti-koronskih ukrepov v petek, 31. 7. 2020, objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1. Dosegljiv je...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/