Novice

Obvestilo – maske za gospodinjstva

Spoštovane Radečanke in Radečani! V teh zahtevnih časih epidemije korona virusa in po sprejetem odloku Vlade RS, se tudi Občina Radeče in Štab CZ Radeče srečujeta s pomanjkanjem zaščitne opreme. V soboto smo s strani...

OMEJITEV GIBANJA 

Vlada je v zadnjih dneh sprejela več odlokov,  ki pomembno vplivajo na naše vsakdanje delovanje in gibanje, veljati so začeli ob polnoči, torej s ponedeljkom, 30. marcem 2020.  NAKUPOVANJE  Z namenom zaščite najranljivejših oseb je...

Preventivna dezinfekcija posameznih javnih površin

Občina Radeče in Štab CZ Občine Radeče bosta v sodelovanju z JP Komunala Radeče d.o.o. v soboto, 28. marca 2020, izvedla preventivno dezinfekcijo javnih površin, kjer se najpogosteje v teh dneh zadržujejo prebivalci oz. so...

Prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah

Vlada je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi...

Priporočila stanovalcem v večstanovanjskih objektih

Skupaj proti širjenju koronavirusa   Po nepotrebnem se z rokami NE dotikajte stopniščne ograje, kljuk, stikal. Predlagamo nakup in uporabo skupnega razkužila za vsaj enkrat dnevno razkuževanje stopniščne ograje. Če je izvedljivo, kupite razkužilo ali krpice...

OBVESTILO PODJETJEM V OBČINI RADEČE

Štab CZ Občine Radeče je danes podal uradno vprašanje na URSZR Izpostavo Celje vezano na dobavo zaščitnih mask, ki naj bi jih po včerajšnji objavi na TV mediju morali zagotoviti občinski štabi CZ. Vprašanje: Pozdravljeni,...

KORONAVIRUS – UKREPI IN PRIPOROČILA

Občina Radeče je v sodelovanju s Štabom CZ Občine Radeče vzpostavila telefonsko številko 03 56 80 802 preko katere občina zagotavlja informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih občanov in drugih nujnih zadev,  na katero...

OBČINA RADEČE POZIVA K ZAPRTJU LOKALOV

S ciljem preprečevanje širjenja korona virusa pozivata Občina Radeče in Štab CZ Občine Rdeče  vse lastnike lokalov in trgovin k zaprtju vseh lokalov v občini Radeče. To vključuje vse gostinske lokale in restavracije kot tudi...


ARHIV NOVIC

Razpisi


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/