Novice

Odpiralni čas Lekarne Radeče

Spoštovani! Sporočam informacijo, da je nov odpiralni čas Lekarne Radeče po epidemiji spremenjen, in sicer: od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 – neprekinjeno, ob sobotah: od 8.00 do 12.00. Nedelje in prazniki: zaprto...

Obvestilo občanom

Spoštovane občanke, občani. Tako v Sloveniji, kot v občini Radeče smo s preteklimi uvedenimi ukrepi za zajezitev širjenja korona virusa uspešno obvladali epidemijo in prišli v čas, ko se je življenje počasi vrnilo na ustaljene...

Obvestilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Laško

    OOZ Laško obvešča, da bodo na Občini Radeče v ponedeljek, 6. 7. 2020 od 13.00 do 14.00 izvajali osnovno informiranje in svetovanje bodočim in sedanjim podjetnikom. Več v priloženem vabilu: svetovanje OOZ RADEČE 6.7.2020  

Obvestilo – letni dopusti zdravnikov v ZD Radeče

Spoštovani; Zaradi letnega dopusta osebnega zdravnika Mihe Korošca, dr.med.,spec. v času od 29. 06. 2020 do 17. 07. 2020 in osebne zdravnice Biljane Kesić, dr.med.spec.spl.med. v času od 10. 08. 2020 do 28. 08. 2020...

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo...

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije obvešča, da bodo šeste volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki so bile  sprva načrtovane za mesec maj letošnjega leta in zaradi razglašene epidemije  COVID-19 niso bile izvedene, potekale...

Zahvala poveljnika CZ RS

Spoštovani; priloženo objavljamo zahvalo poveljnika CZ RS g. Srečka Šestana. Zahvali se pridružujeta tudi Štab civilne zaščite Občine Radeče in župan Občine Radeče g. Tomaž Režun. Zahvala_PCZRS

Obvestilo o ponovni uporabi vozila za prevoz starejših

Z veseljem obveščamo vse uporabnike Centra za starejše »Dobra energija«, da bomo ponovno pričeli s prevozi starejših v ponedeljek, dne 15.06.2020. Postopek naročanja prevozov ostane nespremenjen. Pokličite na telefonsko številka: 064 207 843 vsak delavnik...


ARHIV NOVIC

Razpisi

Pridobite znak kakovosti Srca Slovenije – obvestilo

Če ustvarjate rokodelske izdelke oz. izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, lahko njihovo kakovost potrdite s prijavo na razpis za uporabo Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije.  Še posebej v času spremenjenih...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/