Novice

Razpored Posavske potujoče knjižnice v decembru

Spoštovani, Tudi v mesecu decembru bo bibliobus Posavske potujoče knjižnice obiskal postajališča po objavljenem razporedu: Razpored_december Urnik postajališč v občini Radeče: Urnik PPK okt. do dec. 2020 Razporedi so objavljeni tudi na naši spletni strani...

Obvestilo občanom

Dragi Radečani in Radečanke, Z veseljem vam sporočamo, da so vsa opravljena testiranja naših zaposlenih, tako na Občini Radeče kot na KTRC Radeče, pokazala negativen izvid. V izogib širjenju koronavirusa bomo še naprej seveda vestno...

Spremembe v Štabu Civilne zaščite Občine Radeče

Z dnem 20. 11. 2020 je z mesta poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Radeče na lastno željo odstopil Tomaž Knavs, župan Občine Radeče Tomaž Režun pa je na njegovo mesto imenoval mag. Matjaža Šušteršiča. Z...

Novi ukrepi v zvezi z zajezitvijo epidemije Covid

Vlada se je 12. novembra sestala na redni seji in sprejela več odločitev v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID. Vlada je sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi...

Obvestilo o možnosti prevzema toplega obroka za učence in dijake

Spoštovani starši, dijaki, učenci; Občina Radeče se v časih epidemije in ponovnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 trudi občanom pomagati, med drugim tudi z organiziranimi dostavami nujnih potrebščin in zdravil. Nismo pa pozabili na...

Obvestilo ZD Radeče – cepljenje proti gripi

ZD Radeče  obvešča občane Občine Radeče, da se lahko v ZDRAVSTVENEM DOMU cepijo proti sezonski gripi. Za cepljenje se je potrebno predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti v ambulanti izbranega osebnega zdravnika. Cepljenje proti gripi je...

Nejc Pižmoht nagrajen s certifikatom kakovosti Srca Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je v oktobru izvedel četrto ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov Srca Slovenije. 34 ponudnikov s 104 izdelkoma je prejelo pravico do uporabe Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Certifikat je bil podaljšan...


ARHIV NOVIC

Razpisi

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 6, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 6, v 3. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 6, Radeče v izmeri 68,37...

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Titova ulica 10, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 2, v 1. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Titova ulica 10, Radeče v izmeri 19,79...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/